स्टेज डेरिंग वाढवण्यासाठी, दुसऱ्यांना आपल म्हणणं पटवून सांगण्यासाठी काही टिप्स./ 9 Speaking skills

Share with 👇 Friends.

चांगले बोलण्याच्या टिपा आणि पद्धती/ Speaking Tips and Method

बोलणे फार महत्वाचे आहे. प्रत्येक माणसाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण कधी-कधी असंही घडतं जेव्हा

एखाद्याला अशा ठिकाणी बोलावं लागतं जिथे अनेक लोक उपस्थित असतात.

किंवा कधी कधी असंही होतं की अशा लोकांसमोर बोलायचं किंवा बोलायचं असतं, ज्यांच्यासमोर बोलायची हिंमत नसते.

अशा स्थितीत तो तोंडातून काहीही बोलू शकत नाही आणि त्याचे हातपाय थरथरू लागतात. अशा वेळी कसं बोलावं समजत नाही?

चला तर मग या पोस्टमधे बोलण्याची पद्धत आणि टिप्स जाणून घेऊया. कसे बोलावे आणि कसे बोलावे ते कळेल

1.फक्त बोलणे सुरू करा

बोलण्याच्या वेळी जे मनात येईल ते बोलायला सुरुवात करा.

जेव्हाही तुम्ही अशा ठिकाणी जाल जिथे तुम्हाला बोलायचे आहे, तेव्हाच बोलायला सुरुवात करा.

तुम्ही बरोबर बोलत आहात की अयोग्य याचा विचार करू नका, फक्त बोलायला सुरुवात करा.

आम्ही तुम्हाला हे देखील सांगतो की तुम्ही काही काळ यावर विचार करू शकता.

काही वेळाने, तुम्हाला काय म्हणायचे आहे आणि कोणाबद्दल सांगायचे आहे याचा विचार करा.

यासोबतच तुमचे कोण ऐकणार आहे हेही लक्षात ठेवा. stage daring

2.दररोज बोलण्याची तयारी करा

एक दिवस जिंकण्यासाठी रोज मेहनत करावी लागते. त्याचप्रमाणे नीट बोलायला शिकण्यासाठी तुम्हाला रोज बोलण्याची सवय लावावी लागेल.

दिवसातील एक वेळ निश्चित करा जेव्हा तुम्हाला बोलायला शिकावे लागेल.

तुम्हाला जर एखाद्या दिवशी स्टेजवर काही बोलायचे असेल तर त्यासाठी तुम्ही त्या विषयावर रोज बोलायला सुरुवात केली पाहिजे.

अशा प्रकारे, त्या दिवशी तुम्ही स्टेजवर अगदी अचूकपणे बोलू शकता.

जेंव्हा तुम्ही घरी बोलायला शिकता तेंव्हा तुम्ही जिथे बोलायचे आहे तिथेच बोलत आहात असे समजा.

3.इतर कसे बोलतात ते ऐका

असे काही लोक आहेत ज्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी लाखो लोक वेडे होतात.

अशा व्यक्तीचे बोलणे आणि बोलणे लोक खूप वेळ मोठ्या आवडीने ऐकतात. तुम्हालाही बोलायला शिकायचे असेल तर अशा लोकांच्या बोलण्याच्या पद्धतीकडे लक्ष द्या.

तो एक प्रकारे आपला मुद्दा सांगत आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.

जेव्हा तुम्ही त्यांचे लक्षपूर्वक ऐकायला सुरुवात करता तेव्हा तुम्ही खूप लवकर आणि कमी प्रयत्नात चांगले बोलायला शिकू शकता.

दुसऱ्याच्या बोलण्याच्या पद्धतीची कॉपी करू नका. तो कधी कोणता शब्द वापरतोय,

किती सहजतेने त्याचा मुद्दा समजावून सांगतोय हे जाणून घ्या.

4.बोलत राहू नका

स्टेजवर किंवा कुठेही बोलण्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तुमचे शब्द सतत बोलत रहा.

सतत बोलल्याने समोरच्याला असे वाटते की तुम्ही फक्त रटाळ वाचत आहात.
दुसऱ्या शब्दांत तुम्ही फक्त काहीतरी वाचत आहात.

पण बरोबर बोलण्यासाठी काही टिप्स आहेत की तुमचे शब्द बोलत असताना काही वेळ थांबा आणि पुन्हा बोलायला सुरुवात करा.

या टिप्स तुमचे बोलणे असे बनवतील की ऐकणारे तुमचे ऐकतील आणि समजू शकतो

5.तथ्ये आणि उदाहरणे वापरा

तुमचा मुद्दा पूर्ण आणि आत्मविश्वासाने मांडण्यासाठी बोलताना उदाहरणे आणि तथ्ये वापरणे आवश्यक आहे.

जेव्हा बोलतांना उदाहरणे आणि तथ्ये वापरली जातात, तर इतरांना जे आमचे ऐकत आहेत.

आम्ही बरोबर बोलत आहोत असे त्यांना वाटते आणि आम्ही याबद्दल खूप संशोधन केले आहे

आणि आम्ही भरपूर डेटा देखील गोळा केला आहे. stage daring

तर बोलण्यासाठी ही एक टिप्स आहे ती म्हणजे बोलतांना उदाहरणे आणि तथ्ये वापरणे.

6.हसुन बोलले पाहिजे

बोलण्याच्या टिप्स आणि पद्धतींमध्ये बोलताना चेहऱ्यावर हलके हसू ठेवण्याच्या टिप्स देखील समाविष्ट आहेत.

चेहऱ्यावर हसू आणून बोलल्याने आपल्यातील बरीच भीती दूर होते, यासोबतच इतरांनाही ते हसू खूप आवडते आणि

इतर आपले बोलणे, बोलणे लक्षपूर्वक ऐकतात.

आपल्या हसण्यामुळे, ऐकणाऱ्याला असे वाटते की आपण पूर्णपणे आत्मविश्वासाने भरलेले आहोत.

7.स्पष्ट बोला

भाषणात आवाजाचाही महत्त्वाचा भाग असतो. इतर फक्त आवाज ऐकतात. कधी कधी असंही पाहायला मिळतं की

काही लोकांचा आवाज खूप आवडतो, तर काही लोकांचा आवाज आपल्या कानात घुमतो.

उदाहरणार्थ, गायकाचा आवाज चांगला वाटतो. तुमचे बोलणे सुधारण्यासाठी तुमचा आवाज सुधारणे आवश्यक आहे.

जेव्हा तुमचा आवाज चांगला असेल आणि बोलताना तुमच्याकडून काही चूक झाली तरी इतर त्या गोष्टीकडे लक्ष देत नाहीत.

8.एकच गोष्ट जास्त वेळ बोलू नका

अशी चूक कधीही करू नका की तुम्ही खूप वेळ तेच बोलत राहा. दुसऱ्या शब्दांत,

एकच गोष्ट दीर्घकाळ बोलल्याने तुमचे ऐकणाऱ्या इतरांना त्रास होतो.

एक गोष्ट फक्त एकदाच बोला, जर तुम्हाला ही गोष्ट खूप महत्त्वाची वाटत असेल तर ती समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करा, पुन्हा पुन्हा बोलू नका.

9.सोप्या पद्धतीने बोला

बोलण्याचे दोन मुख्य मार्ग आहेत, एक म्हणजे सर्वात कठीण शब्द वापरण्याची पद्धत.

तेच बोलण्याच्या इतर मार्गात साधे शब्द वापरले जातात. जेणेकरून सर्वांना समजेल. या दोन्ही बोलण्याच्या चांगल्या पद्धती आहेत.

पण बहुतेक ठिकाणी सोपे शब्द वापरून बोलणे चांगले. या माहितीमुळे, जे लोक इतके जाणकार नाहीत त्यांनाही तुमचा मुद्दा समजू शकतो.

चांगलं बोलणं एका दिवसात शिकता येत नाही, पण सतत मेहनत करून ते शिकता येतं.


Share with 👇 Friends.

Leave a comment